Imessage đánh dấu “đã xem” thư thế nào?

Đã bao giờ bạn để ý rằng iMessage tự đánh dấu một tin nhắn là đã xem khi người khác đọc nó chưa? Chức năng này sẽ có thể giúp cho người mà bạn nhắn tin cảm thấy phần nào an tâm. Nhưng chính xác thì khi nào người đó biết được rằng bạn đã đọc tin nhắn của họ?

Trang báo HowToGeek đã làm một số thử nghiệm để kiểm tra điều này. Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy không thoải mái về tính năng Read receipt (người nhận đã đọc tin nhắn) này thì bạn có thể vô hiệu hóa nó ngay từ ban đầu, nhưng tính năng này khá hữu ích nếu dành cho bạn thân và gia đình. Dù vậy thì bạn có thể vẫn thắc mắc rằng khi nào một tin nhắn Read receipt được gửi đến người kia, và khi nào thì không, nên HowToGeek đã làm một thí nghiệm nhỏ.

Trong hầu hết trường hợp, người khác sẽ không biết được bạn đã đọc tin nhắn của họ trừ khi bạn mở ứng dụng Message và nhấn vào cuộc hội thoại với họ. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ.

HowToGeek phát hiện rằng nếu bạn vuốt vào một thông báo iMessage (kể cả ở trên màn hình khóa hay trong Notification Center) và nhấn “Xóa”, tin nhắn cũng sẽ được đánh dấu là “Đã xem”. Đây là vì “Xóa” cũng có công dụng tương tự như nút “Đánh dấu là đã đọc” – xóa đi thông báo, nhưng lại gửi tín hiệu cho điện thoại của bạn (và của cả người kia) rằng tin nhắn đã được đọc, thậm chí ngay cả khi bạn chưa mở ứng dụng tin nhắn và truy cập vào cuộc hội thoại.

Nếu bạn sử dụng iMessage trên máy Mac, bạn sẽ có một cửa sổ thông báo iMessage và có thể đọc được tin nhắn, nhưng miễn là nó không phải là cửa sổ đang hoạt động trên Mac, thì tin nhắn sẽ không bị đánh dấu là đã đọc. Điều này cho phép bạn xem và đọc tin nhắn một cách đầy đủ mà không gửi đi một thông báo Read receipt – đây có thể là một mẹo nhỏ cho phép bạn tránh khỏi việc gửi đi một thông báo Read receipt (đã đọc tin nhắn) cho đến khi bạn sẵn sàng để trả lời tin nhắn.

Loading...
Imessage đánh dấu “đã xem” thư thế nào?
5 (100%) 1 vote
0